Tjänster

Att vara medmänniska i sorgen är för oss ett förtroendeuppdrag.

Vi kan hjälpa med:

 • Förberedelser vid anhörigs begravning
 • Förmedling av blommor
 • Förmedling av gåvor till olika fonder och utskrift med egen designade motiv på minnestelegrammen
 • Bouppteckning och arvskifte
 • Förmedling av solosång vid begravningsgudstjänsten
 • Värdskap vid begravning
 • Val och förmedling av gravsten
 • Ingravering på gravsten
 • Gravvård t.ex. rätning/tvättning av gravsten
 • Transporter med egna begravningsbilar

Begravningspaket

Ingår i paketet:
 • Kremationskista
 • Transport, kistläggning & bisättning
 • Administration kring kremation och gravsättning

Enkel begravning

11 400 kr
Ingår i paketet:
 • Kista Ängsro
 • Transport, kistläggning & bisättning
 • Bokning och administration
 • Representation
 • Bårtäcke
Ingår i paketet:
 • Kista Sandholm
 • Transport, kistläggning & bisättning
 • Bokning och administration
 • Representation
 • 25 st begravningsprogram
 • Kistdekoration
Ingår i paketet:
 • Kista Hovdala
 • Transport, kistläggning och bisättning
 • Bokning och administration
 • Representation
 • 50 st begravningsprogram
 • Kistdekoration
 • Sorgdekoration
 • 10 st handbuketter